Výše příspěvku:

  • děti a mláděž: 200,- Kč/rok
  • student: 700,- Kč/rok
  • pracující: 1200,- Kč/rok

Provedení platby:

  • preferovaná varianta: na bankovní účet 188916714/0300 s uvedením roku narození hráče do VS a jména a příjmení hráče do poznámky.
  • v hotovosti trenérovi či vedoucímu mužstva

Příspěvky prosím uhraďte do konce května příslušného roku.