Vážení rodiče,
jak iiž bylo avizováno, plánované červnové akce ve Španělsku se nezúčastníme a na základě Vašich ohlasů neplánujeme ani náhradní podzimní nebo jiný termín. Zaplacené peníze na zálohy Vám budou pochopitelně řádně vráceny.
Pro naplánování dalšího postupu musíme prvotně vyčkat na oficiální zrušení celé akce ze strany pořadatelské agentury EURO-SPORTRING, což lze očekávat v první polovině měsíce května viz https://www.euro-sportring.com/cz/velikonocni-turnaje-2020
S pořadatelskou agenturou jsme v průběžném kontaktu, kdy předpokládáme, že po oficiálním zrušení celé akce bude našemu klubu vrácena již zaplacená celková záloha ve výši cca. 200 tis. Kč.
Další informace obdržíte tedy v první polovině května.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost v této mimořádné době
Za SK Blažovice, z.s.
David Michalík